GEOMETRICAL DESIGNS

 

geometricl_design_1

                                                                        Daha çok Selçuklular tarafından kullanılmıştır. Evrenin düzenini temsil ederler..